Korrespondensadress:

Blekinge Idrottshistoriska Sällskap
c/o Kreativum, B-E Mattisson
Strömmavägen 28
374 32 Karlshamn
Tfn. 0454 - 56 39 56


Faktureringsadress:

Blekinge Idrottshistoriska Sällskap
c/o Kreativum, B-E Mattisson
Strömmavägen 28
374 32 Karlshamn
Tfn. 0454 - 56 39 56
BG: 5826-7808


Ordförande
Bengt-Erik Mattisson, Virvelvägen 2, 375 33 Mörrum
0708 - 84 19 38
Arbete: Kreativum 0454 - 56 39 56
E-post: bengterikmattisson@gmail.com, bengt-erik.mattisson@kreativum.se


V. ordförande
Torbjörn Sunesson, Pehr Thomassons väg 8, 371 63 Lyckeby
0455 - 288 85
0733 - 24 44 52
E-post: sunesson.torbjorn@gmail.com

Sekreterare
Kenth Borgström, Hellerströmsgatan 27, 294 33 Sölvesborg
0456 - 126 68
0706 - 16 84 10
E-post: kenthborg@telia.com

Kassör
Bengt-Erik Mattisson, Virvelvägen 2, 375 33 Mörrum
0708 - 84 19 38
Arbete: Kreativum 0454 - 56 39 56
E-post: bengterikmattisson@gmail.com, bengt-erik.mattisson@kreativum.se

Ledamöter
Jan-Anders Börjesson, Rydsvägen 1523-25. 290 60 Kyrkhult
0703 - 78 31 46
E-post: dalanshult@gmail.com

Barbro Engkvist, Sjuhallavägen 39, 370 24 Nättraby
0455 - 494 12
0709 - 72 20 58
E-post: barbroengkvist@telia.com 


Leif-Owe Hubertsson, Eddavägen 3, 293 35 Olofström
0454 - 91333
0725 - 25 93 33
E-post: leif.hubertsson@oktv.se


Roland Andersson, Fabian Månssons väg 10, 371 63 Lyckeby 
0708 - 22 78 50 
E-post: roan121@live.se

 

Birger Petersson

Norra Nabbenvägen 57, 37297 Ronneby

0457 - 70 206
0733 - 60 77 50

E-post: bidde.aspan@telia.com

 

Revisorer
Ewa Nilsson, Sandåsvägen 6, 370 30 Rödeby
0455 - 157 73
E-post: ewa.70.nilsson@gmail.com

Rolf-Arne Kulle, Björnbärsvägen 13, 293 41 Olofström
0454 - 919 44
E-post: romankulle@gmail.com

Rev.suppl.
Magnus Persson, Ängholmsvägen 21, 371 65 Lyckeby
0708 - 28 07 66

Epost: magnus.persson@rfsisu.se


Hedersordförande
Stig Hallberg, Svängsta (2016)


Hedersledamöter
Gösta Rörstand, Olofström (2017)