Korrespondensadress:

Blekinge Idrottshistoriska Sällskap
c/o Kreativum, B-E Mattisson
Strömmavägen 28
374 32 Karlshamn
Tfn. 0454-30 33 71

Faktureringsadress:

Blekinge Idrottshistoriska Sällskap
c/o Kreativum, B-E Mattisson
Strömmavägen 28
374 32 Karlshamn
Tfn. 0454-30 33 71
BG: 5826-7808

Ordförande
Bengt-Erik Mattisson, Virvelvägen 2, 375 33 Mörrum
0708-84 19 38
Arbete: Kreativum 0454-30 33 71
E-post: bengterikmattisson@gmail.com, bengt-erik.mattisson@kreativum.se


V. ordförande
Torbjörn Sunesson, Pehr Thomassons väg 8, 371 63 Lyckeby
0455-288 85
0733-24 44 52
E-post: sunesson.torbjorn@gmail.com

Sekreterare
Kenth Borgström, Hellerströmsgatan 27, 294 33 Sölvesborg
0456-126 68
0706-16 84 10
E-post: kenthborg@telia.com

Kassör
Bengt-Erik Mattisson, Virvelvägen 2, 375 33 Mörrum
0708-84 19 38
Arbete: Kreativum 0454-30 33 71
E-post: bengterikmattisson@gmail.com, bengt-erik.mattisson@kreativum.se

Ledamöter
Jan-Anders Börjesson, Rydsvägen 1523-25. 290 60 Kyrkhult
0703-78 31 46
E-post: dalanshult@gmail.com

Barbro Engkvist, Sjuhallavägen 39, 370 24 Nättraby
0455-494 12
0709-72 20 58
E-post: barbroengkvist@telia.com 

Leif-Owe Hubertsson, Eddavägen 3, 293 35 Olofström
0454-91333
E-post: leif.hubertsson@oktv.se

Roland Andersson, Fabian Månssons väg 10, 371 63 Lyckeby 
0708-22 78 50 
E-post: roan121@live.se

Kenneth Karlsson, Tallvägen 1B, 376 61 Bräkne-Hoby 
0457 - 808 16
0708-379943 
E-post: kennethkarlsson43@hotmail.com 

Revisorer
Ewa Nilsson, Sandåsvägen 6, 370 30 Rödeby
0455-157 73

Rolf-Arne Kulle, Björnbärsvägen 13, 293 41 Olofström
0454-919 44

Rev.suppl.
Fredrik Olsson, S.Fogdelyckev. 43, 374 36 Karlshamn
0454-109 10
Arbete: 0455-736870
 

Hedersordförande
Stig Hallberg, Svängsta (2016)


Hedersledamöter
Elsa Enarsson, Karlshamn (2010)
Åke Mattisson, Karlskrona (2016)
Gösta Rörstand, Olofström (2017)