Korrespondensadress:

Blekinge Idrottshistoriska Sällskap
Svenstorpsvägen 2 A
372 61 Bräkne-Hoby
e-post: info@blis.nu


Faktureringsadress:

Blekinge Idrottshistoriska Sällskap

c/o Per Thorngren, Riksvägen 45, 371 62 Lyckeby

BG: 5826-7808


Ordförande
Göran Bogren, Lörbyvägen 6B, 294 71 Sölvesborg
0708 - 25 06 16
E-post: bogren.goran22@gmail.com


V. ordförande
Jan-Anders Börjesson, Rydsvägen 1523-25. 290 60 Kyrkhult
0703 - 78 31 46
E-post: dalanshult@gmail.com

Sekreterare
Kenth Borgström, Hellerströmsgatan 27, 294 33 Sölvesborg
0706 - 16 84 10
E-post: kenthborg@telia.com

Kassör
Per Thorngren, Riksvägen 45, 371 62 Lyckeby

0723-725921

E-post: per.thorngren@hotmail.com


Ledamöter

Torbjörn Sunesson, Pehr Thomassons väg 8, 371 63 Lyckeby
0455 - 288 85
0733 - 24 44 52
E-post: sunesson.torbjorn@gmail.com

 

Barbro Engkvist, Sjuhallavägen 39, 370 24 Nättraby
0455 - 494 12
0709 - 72 20 58
E-post: barbroengkvist@telia.com 


Leif-Owe Hubertsson, Eddavägen 3, 293 35 Olofström
0454 - 91333
0725 - 25 93 33
E-post: leif.hubertsson@oktv.se


Roland Andersson, Fabian Månssons väg 10, 371 63 Lyckeby 
0708 - 22 78 50 
E-post: roan121@live.se

 

Peter Stridfeldt, Norra Nabbenvägen 9, 372 97 Ronneby
0709-26 44 29

E-post: peterstridfeldt@hotmail.com

 

Revisorer
Ewa Nilsson, Sandåsvägen 6, 370 30 Rödeby
0455 - 157 73
E-post: ewa.70.nilsson@gmail.com

 

Anders Gunnarsson, Stubbs väg 13, 293 74 Kyrkhult
0454-770484

0705-770484
E-post: anders.gunnarsson@oktv.se


Rev.suppl.
Magnus Persson, Ängholmsvägen 21, 371 65 Lyckeby
0708 - 28 07 66
Epost: magnus.persson@rfsisu.se

 

Hedersledamöter
Gösta Rörstand, Olofström (2017)

Bengt-Erik Mattisson (2024)