Museet i Bräkne-Hoby öppet lördagar 10.30-12.30.

IDROTTENS ENTUSIASTER har vi satt
som titel på den 36:e årsboken i BLEKINGE
IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP.
Det är en titel som rymmer lite av varje.
Det kan handla om tävlingsverksamhet på
skilda nivåer, tuff kamp och jakt på resultat.
Det kan också handla om motionsidrott och
vardagsidrottares lockelser att ge sig på utmaningar av skilda slag.
Det betyder en allsidig mix.
Förhoppningen är att boken ska ge en trevlig
läsupplevelse och en tydligare bild av många
som lever för sin idrott.