gallery/blislogga_liten_1


Den 9 april 1986 samlades, på initiativ av landstingsrådet Elisabeth Mattisson,  idrottsintresserade på Blekinge museum i Karlskrona till en planeringsträff för bildandet av ett idrottsligt sällskap. Man beslöt tillsätta en interimsstyrelse, som skulle framlägga förslag till stadgar för sällskapet. Den 1 oktober 1986 bildades BLIS.
Idrotten är ju vår största folkrörelse med en drygt 100-årig organiserad verksamhet bakom sig.
Idrotten har främst riktat blickarna framåt och vuxit till en folkrörelse med deltagande av båda könen i alla åldrar och över alla gränser. Det konstaterar vi med allra största tillfredsställelse och hoppas på fortsatt utbredning.
Beklagligt nog kan det dock konstateras att dokumentationen i flera avseenden försummats.
Blekinge Idrottshistoriska Sällskap har följande målsättning: 
* Samla intresserade kring idrottshistoriska frågor.
* Genom idrottshistorisk dokumentation kartlägga idrottens utveckling inom länet.
* Fortsätta utveckla det idrottshistoriska museet. 
Sällskapet tar emot föremål mm, trycksaker och artiklar och annat som kan dokumentera idrottshistoria inom vårt län.

Boken är en sammanställning av och kuriosa kring hela 55 idrottsplatser i Blekinge. Välkommen som medlem i BLIS (då ingår boken) eller att köpa exemplar separat.

Är du ännu inte medlem så är du varmt välkommen att lösa medlemskap för 2020:
🧍🏻‍♀️Enskild: 150 kr
👨‍👩‍👧‍👦 Familj: 200 kr
📝Organisation: 200 kr
📗 Endast boken: 190 kr

Medlemskapet kan betalas via bankgiro 5826-7808 eller Swish 123 3816 303. Märk betalningen med NY. Ange namn, adress och mail till info@blis.nu.

gallery/blis2020bok

NYHET!