Museet i Bräkne-Hoby har öppet lördagar 10-12!
(Obs ej röda dagar)

I 2021 års BLIS-bok – den 33:e i ordningen – fokuserar vi på ledare.

Vi har valt ut ett antal namn som vi tycker väl speglar den blekingska idrotten. Vi skildrar ledarinsatser på gräsrotsnivå och på hög nationell nivå.Alla medlemmar i Blekinge Idrottshistoriska Sällskap får boken gratis, och 200 kronor är den låga årsavgiften. Ta chansen att bli medlem och bli ägare till boken. För icke medlem kostar boken 230 kronor, och upplagan är begränsad.