Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Den 9 april 1986 samlades, på initiativ av landstingsrådet Elisabeth Mattisson,  idrottsintresserade på Blekinge museum i Karlskrona till en planeringsträff för bildandet av ett idrottsligt sällskap. Man beslöt tillsätta en interimsstyrelse, som skulle framlägga förslag till stadgar för sällskapet. Den 1 oktober 1986 bildades BLIS.

Idrotten är ju vår största folkrörelse med en drygt 100-årig organiserad verksamhet bakom sig.

Idrotten har främst riktat blickarna framåt och vuxit till en folkrörelse med deltagande av båda könen i alla åldrar och över alla gränser. Det konstaterar vi med allra största tillfredsställelse och hoppas på fortsatt utbredning.

Beklagligt nog kan det dock konstateras att dokumentationen i flera avseenden försummats.

Blekinge Idrottshistoriska Sällskap har följande målsättning: 

* Samla intresserade kring idrottshistoriska frågor.

* Genom idrottshistorisk dokumentation kartlägga idrottens utveckling inom länet.

* Fortsätta utveckla det idrottshistoriska museet. 

Sällskapet tar emot föremål mm, trycksaker och artiklar och annat som kan dokumentera idrottshistoria inom vårt län.