Den 9 april 1986 samlades, på initiativ av landstingsrådet Elisabeth Mattisson,  idrottsintresserade på Blekinge museum i Karlskrona till en planeringsträff för bildandet av ett idrottsligt sällskap. Man beslöt tillsätta en interimsstyrelse, som skulle framlägga förslag till stadgar för sällskapet. Den 1 oktober 1986 bildades BLIS.
Idrotten är ju vår största folkrörelse med en drygt 100-årig organiserad verksamhet bakom sig.
Idrotten har främst riktat blickarna framåt och vuxit till en folkrörelse med deltagande av båda könen i alla åldrar och över alla gränser. Det konstaterar vi med allra största tillfredsställelse och hoppas på fortsatt utbredning.
Beklagligt nog kan det dock konstateras att dokumentationen i flera avseenden försummats.
Blekinge Idrottshistoriska Sällskap har följande målsättning: 
* Samla intresserade kring idrottshistoriska frågor.
* Genom idrottshistorisk dokumentation kartlägga idrottens utveckling inom länet.
* Fortsätta utveckla det idrottshistoriska museet. 
Sällskapet tar emot föremål mm, trycksaker och artiklar och annat som kan dokumentera idrottshistoria inom vårt län.

Rapport från årsmötet 15:e september!

Läs mer här: BLIS årsmöte 2020 i text och bild

 

Årsmötesprotokoll: 2020 och 2019