I sällskapet kan medlemskap erhållas av:

Enskilda 150 kr

Familj 200 kr

Föreningar, distrikt- och specialdistriktförbund 200 kr

Myndigheter, stiftelser och företag 300 kr

Medlemsavgift erlägges genom inbetalning på bankgiro 5826-7808