Blekinge Idrottshistoriska Sällskap

I sällskapet kan medlemskap erhållas av:

Enskilda 120 kr

Familj 150kr

Föreningar, distrikt- och specialdistriktförbund 160 kr

Myndigheter, stiftelser och företag 300 kr

Medlemsavgift erlägges genom inbetalning på bankgiro 5826-7808